ตรวจสอบความสามารถในการใช้คลื่นความถี่วิทยุโดยผู้เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถในการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพียงใด?

ไม่มีการรวบรวมข้อมูลถาวรเพื่อวิเคราะห์ความถี่ที่ใช้เพื่อเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้เล่นแต่ละคน มิฉะนั้นการเล่นเกมออนไลน์โดยใช้อุปกรณ์ใด ๆ ไม่สามารถระบุถึงการใช้คลื่นความถี่วิทยุของผู้เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เล่นสามารถตรวจสอบความสามารถในการใช้คลื่นความถี่วิทยุของผู้เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยการตรวจสอบสถานะการใช้คลื่นความถี่วิทยุ Wi-Fi ผ่านแอปบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของตนเอง ผู้เล่นสามารถตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่วิทยุของตนผ่านส่วนการตั้งค่าระบบบนอุปกรณ์ของตนเอง เช่น ส่วนการตั้งค่าเครือข่ายหรือส่วนการตั้งค่า Wi-Fi ตรวจสอบสถานะการใช้คลื่นความถี่วิทยุ Wi-Fi ผ่านแอปบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของตนเอง ผู้เล่นสามารถตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่วิทยุของตนผ่านเว็บไซต์หรือแอปของบริการตรวจสอบความถี่วิทยุ เช่น Wi-Fi Analytics หรือ WiFi Scanner ผู้เล่นสามารถทำตามคำแนะนำของบริการเหล่านี้เพื่อตรวจสอบความสามารถในการใช้คลื่นความถี่วิทยุของตนเอง